Covid-19: Stadens lägesbild 22 januari 2021

Publicerad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 22 januari 2021 (pdf, 649 kB, nytt fönster)

Läget i staden

Fack- och stadsdelsförvaltningarna klarar av att upprätthålla verksamheterna och näst intill samtliga rapporterar grönt i veckans lägesmätning.

Antalet särskilda boenden som rapporterar smitta ligger kvar på samma nivå som förra veckan. Hemtjänstutförare som rapporterar smitta har minskat. Antalet smittade på vård- och omsorgsboenden har ökat något, medan antalet smittade med hemtjänstinsatser har minskat.

Gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Utbildningsförvaltningen för en dialog med Smittskydd Stockholm om vad som är en lämplig hantering av fjärr- och distansundervisning.

Stadens inriktning 25 januari7 februari

Kultur- fritids- och idrottsverksamheter barn och unga öppnar stegvis på ett smittsäkert sätt. Dessutom öppnar bibliotek, medborgarkontor, Stadsarkivets läsesalar och viss verksamhet i Kulturhuset Stadsteatern. Öppningen sker i enlighet med pandemilagens begränsningar och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Andra verksamheter håller fortsatt stängt. Det gäller i ett första läge till och med den 7 februari.

Vaccination

Vaccinationsprocessen för boende på särskilda boenden pågår enligt plan. Parallellt pågår regionens planering för vaccinering av boende inom hemtjänst, socialpsykiatrin och LSS. Representanter från staden är delaktiga i planeringen.

Staden fortsätter att jobba tätt med den upphandlade vaccinatören som utför vaccinering av vårdpersonal. Just nu pågår arbete med att utöka platser och tider för vaccinering.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.