Covid-19: Förskolor och skolor

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om coronaviruset och Folkhälsomyndighetens bedömningar för att minska smittspridningen. Stadens förskolor och grundskolor är fortsatt öppna.

Elever i kommunal gymnasieskola undervisas på distans till och med den 24 januari.

Elever som går i högstadiet i en kommunal grundskola kan undervisas på distans. Varje skola gör en bedömning om det finns skäl för distansundervisning för att minska smittspridning.

När ska mitt barn vara hemma?

Barn och unga ska vara hemma när de är sjuka eller om någon i familjen har bekräftad covid-19. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta. Vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten för aktuell information om symtom och när ditt barn ska stanna hemma.