Vaccination mot covid-19

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu finns ett vaccin mot covid-19. De grupper som först prioriteras är äldre som bor på äldreboenden och servicehus och de som har hemtjänst. Även vissa personalgrupper har förtur.

Covid-19-vaccinet är viktigt för att skydda riskgrupper från allvarlig sjukdom och för att bromsa pandemin. Region Stockholm påbörjade vid årsskiftet arbetet med att erbjuda vaccin mot covid-19 till personer inom de grupper som prioriterats först:  

  • Personer som bor på äldreboenden och servicehus.
  • Personer som har hemtjänst. Även vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår i den prioriterade gruppen.
  • Medarbetare inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS och socialpsykiatrin.

Vaccinationen startar i liten skala och takten ökar över tid allteftersom nya doser av vaccin levereras till länet.

Andra stockholmare över 70 år

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, kommer övriga personer som är 70 år och äldre att erbjudas vaccination. De äldsta vaccineras först.