Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Vaccination mot covid-19

Publicerad:

Uppdaterad:

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Det är därför viktigt att många personer väljer att vaccinera sig. Alla över 18 år kommer erbjudas gratis vaccin.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringar. Region Stockholm har vaccinerat personer på särskilt boende eller som har hemtjänst. Nu vaccineras vissa riskgrupper och allmänheten i fallande åldersordning.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa mer om vaccinering och hur det går till.

Där kan du också hålla dig uppdaterad om när du kommer erbjudas vaccination. Den preliminära tidplanen uppdateras löpande.

Information på andra språk

1177 Vårdguiden har information på flera språk.

Hos Vårdgivarguiden finns information på ytterligare språk. Klicka på länken nedan och välj sedan språk i rutan högst upp till höger där det står svenska.

Varning för bedrägerier

Det finns bedragare som vill utnyttja att många vill vaccinera sig. Detta gör de ofta via telefonsamtal.

Rekommendationer för vaccination

Syftet med Folkhälsomyndighetens prioritetsordning för vaccination är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Läs mer om prioriteringarna på myndighetens webbplats.

Där kan du också läsa mer om hur du ska bete dig efter vaccinering.