Covid-19: Stadens lägesbild 11 december

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 11 december 2020 (pdf, 732 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är stabilt. Dock rapporterar några förvaltningar om ansträngt läge när det gäller bemanning inom förskolan. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Äldreomsorg

34 av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är fem färre än förra veckan. Totalt är 151 personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade. Sex av 13 servicehus rapporterar om smitta. Den är två fler än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 25 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta.

Besöksförbud på stadens särskilda boenden

Regeringen beslutade den 19 november 2020 om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 3 december att införa besöksförbud i flera svenska kommuner, däribland Stockholms stad. Förbudet gäller till och med den 22 december.

Åtgärder inom skolområdet

Distansundervisning högstadieskolor

Smittskydd Stockholm rekommenderar samtliga kommuner i Stockholms län att övergå till distansundervisning på högstadiet från och med måndag den 14 december och höstterminen ut.

Verksamheter håller fortsatt stängt

Publika verksamheter som museer, gym och simhallar samt träffpunkter för seniorer håller stängt till 17 januari. Fritidsaktiviteter för barn och unga som kan anordnas på ett smittsäkert sätt fortsätter som planerat. Bibliotek och medborgarkontor håller fortsatt öppet för de som verkligen behöver detta i sin vardag.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.