Covid-19: Stadens lägesbild 4 december 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 4 december (pdf, 732 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är stabilt. Dock rapporterar några förvaltningar om ansträngt läge när det gäller bemanning inom förskolan. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Äldreomsorg

39 av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är fem fler än förra veckan. Totalt är 179 personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade. Fyra av 13 servicehus rapporterar om smitta. Den är en fler än förra veckan.

När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 25 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är en färre än föregående vecka. 56 personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

Besöksförbud på stadens särskilda boenden

Regeringen beslutade den 19 november 2020 om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 3 december att införa besöksförbud i flera svenska kommuner, däribland Stockholms stad. Förbudet gäller till och med den 12 december.

Krisledningsnämndens beslut

Krisledningsnämnden har förlängt beslut om förstärkningsteam i hemtjänsten samt beslut om korttidsplatser för personer med konstaterad covid-19.

Krisledningsnämnden har även fattat beslut om att ge äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av covid-19-platser i korttidsboende för äldre samt om tillfällig utökning av möjligheten att spara beviljad ledsagartid.

Åtgärder inom skolområdet

Distansundervisning vid gymnasieskolor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor i Sverige att övergå till distansundervisning. Stockholms stad har fattat beslut om att undervisningen på de kommunala gymnasieskolorna sker på distans från den 7 december till den 6 januari. Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan, introduktionsprogram eller examinationer som inte går att genomföra på distans.

Kommunala förskolor

En ökad smittspridning har även skapat ett högt tryck på stadens förskoleverksamheter. Med anledning av detta vädjar staden till vårdnadshavare som har möjlighet att hålla barnen hemma under julledigheten.

Skyddsmaterial

Staden har fattat beslut om att hålla igång drift av lager och transport av skyddsmaterial till och med den 31 mars 2021. Stadens följer utvecklingen och kommer vid behov fatta nya beslut.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.