Covid-19: Det här gäller i januari

Publicerad:

Uppdaterad:

Alla måste hjälpa till att minska smittspridningen. Det har gällt vid jul- och nyårsfirande och det gäller fortsatt in i januari. Stockholms stad håller bara öppet de allra mest grundläggande verksamheterna.

Sedan den 14 december gäller Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige. Föreskrifterna och råden handlar om att vi alla har ett ansvar för att fler inte ska bli sjuka i covid-19. Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner för att motverka smittspridning.

Med anledning av smittläget i Stockholm håller staden bara de allra mest nödvändiga verksamheterna igång. Det gäller i ett första läge fram till den 24 januari. Stadens skärpta åtgärder syftar till att medverka till att folksamlingar och trängsel begränsas och att resandet i regionen hålls på en låg nivå.

Alla stockholmare har ett ansvar

Du måste vara försiktig och skydda dig själv och andra mot coronaviruset och sjukdomen covid-19. Tänk igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn till familj, vänner och anhöriga, det är särskilt viktigt när dessa är personer i riskgrupper.

Det här ska du göra:

 • Stanna hemma när du har symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handsprit.
 • Håll avstånd till andra och besök inte platser där det är många människor.
 • Undvik nya nära kontakter och umgås bara i mindre grupp.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Undvik att åka med kollektivtrafiken om du kan – då lämnar du plats för alla som måste till sitt arbete, till exempel i barn- och äldreomsorgen och i sjukvården. Om du måste åka i rusningstrafik rekommenderas att du använder munskydd.
 • Pandemilagen reglerar hur många som får vistas i vissa inomhusmiljöer. Följ de anvisningar som finns, och avvakta med ditt besök om det finns risk för trängsel.
 • Håll dig informerad om rekommendationer och råd.

Vaccination mot covid-19

Nu finns ett vaccin mot covid-19. De grupper som först prioriteras för vaccination är äldre som bor på äldreboenden och servicehus och personer som har hemtjänst. Även medarbetare inom äldreomsorgen prioriteras.

Information på andra språk

Uppe till höger i länken väljer du vilket språk du vill se informationen på.

Kraftfulla åtgärder för att minska smittan – det här gör Stockholms stad

Stadens skolor

När terminen börjar har stadens gymnasieskolor distansundervisning. Elever i högstadiet kan undervisas på distans. Varje kommunal grundskola gör en bedömning om det finns skäl för undervisning på distans. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen har också undervisning som vanligt.

Stadens förskolor och fritids är fortsatt öppna.

Fritidsaktiviteter för barn och unga är inställda. Digitala aktiviteter arrangeras som planerat. Kulturskolan hoppas kunna starta vårterminen som planerat den 25 januari. Stadens parklekar är stängda. Stadens fritidsgårdar är stängda, digitala alternativ ordnas om möjligt.

Stadens simhallar, gym och ishallar är sedan tidigare stängda för allmänheten. Söndag den 20 december stängde samtliga idrottsanläggningar för all organiserad verksamhet inomhus. Simskola för barn planerar att om möjligt starta som planerat den 25 januari. 

Från och med den 18 januari 2021 öppnar staden successivt upp för föreningsverksamhet utomhus.

Det är möjligt att använda stadens utomhusanläggningar för spontan och egen verksamhet i mån av plats. När anläggningen, planen eller ytan är bokad av en förening kan du som privatperson inte vistas där. Tider för allmänhetens skridskoåkning på våra konstfrusna isbanor kommer att anges när det är möjligt, sett till hur bokningsläget för föreningsidrotten ser ut på våra anläggningar.

Museer, teatrar, konsthall Liljevalchs och visningarna i Stadshuset är stängda. Kulturhuset vid Sergels torg är stängt. Ta del av stadens digitala kulturutbud.

Stadsarkivets läsesalar är stängda. Det går dock alltid att få ut allmän handling. På Stadsarkivets webbplats finns mer information.

Kulturskolans fysiska verksamhet – lovkurser och kortkursverksamhet under jul- och nyårshelgerna ställs in om det inte finns möjlighet att göra verksamheten digital. Kulturskolan planerar att om möjligt starta vårterminen som planerat den 25 januari.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser håller stängt tills vidare.

Det råder tillfälligt besöksförbud på stadens särskilda boenden.

Socialt och ekonomiskt stöd

Mycket är just nu ovisst och många delar av samhället är hårt drabbade. Det kan vara tungt på många sätt, men det finns hjälp och stöd att få.

Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp i svåra situationer. Du kontaktar din stadsdelsförvaltning för följande:

 • Du och din familj kan få hjälp med familjerådgivning.
 • Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Om du har en misstanke eller känner en oro att ett barn far illa. Du behöver inte veta säkert om något är fel.
 • Har du problem med missbruk och beroende, eller är anhörig till någon som har det, kan du få stöd och hjälp.
 • Du kan få hjälp om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

Det finns också möjlighet till socialrådgivning på telefon eller chatt.