Besöksförbud på stadens särskilda boenden

Publicerad:

Uppdaterad:

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på stadens vård- och omsorgsboenden och servicehus. Beslutet har förlängts tre gånger och gäller nu till och med 23 februari 2021.

Vi förstår att det kan väcka både oro och ledsamhet att inte ta emot besök eller att besöka sin anhöriga. Medarbetarna på stadens särskilda boenden för äldre kommer att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt.

Verksamhetsansvarig kan besluta om undantag för boendes make, maka, sambo, registrerad partner eller personer under 18 år som besöker en förälder. Undantag kan också göras vid särskilda situationer. Då behöver man prata med boendet om hur besöket kan göras på ett smittsäkert sätt.