Stockholms stad behåller högsta kreditbetyg

Publicerad:

Uppdaterad:

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s bekräftar Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg (rating) AAA/ A-1+ respektive K-1, med negativa utsikter.

I den uppdaterade analysen daterad den 13 november 2020 bedömer Standard & Poor´s att staden nu har en förstärkt finansiell styrka trots en försämrad konjunktur.

Förstärkningen har uppnåtts genom

  • en tydlig kostnadskontroll
  • ökade statliga bidrag
  • bättre än befarad skatteunderlagstillväxt
  • samt genom ledningens aktiva arbete för att bromsa de senaste årens kraftiga skuldökning.

Staden uppvisar även förbättrade likviditetsreserver, vilket också stärker kreditbetyget.

De negativa utsikterna för kreditbetyget kvarstår även om Standard & Poor´s noterar att staden uppvisar en viss inbromsning av skuldökningen, vilket är positivt. Risken finns dock att svagheten i konjunkturen, orsakad av pandemins effekter, kan äventyra denna positiva utveckling. Exempelvis skulle förseningar av tillgångsförsäljningar eller större än förväntade kostnader/investeringar kunna uppstå, enligt Standard & Poor´s.

Standard & Poor’s utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg, engelsk text (pdf, 295 kB, nytt fönster)