Majoritetens förslag till budget för 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 11 november presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2021. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 14–15 december.

Budgetförslaget utgår från att det råder global lågkonjunktur till följd av pandemin. Under 2021 förväntas konjunkturen återhämta sig. Förslaget innehåller höga krav på stadens arbete med att ha en budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi. För att begränsa skuldökningen krävs en hård prioritering av investeringar.

I förslaget finns fortsatt höga mål för bostadsbyggande och en ambition att ha fler privata aktörer i nyproduktion.

Stockholm ska vara en självklar hubb för tillväxt. Arbetet med den nya näringslivspolicyn ska intensifieras för att säkerställa näringslivets återhämtning och för fortsatt företagsamhet, tillväxt och välfärd.

Staden ska mobilisera insatser för att få fler arbetslösa att söka jobb. Kvaliteten inom stadens omsorg och hälso- och sjukvårdsinsatser ska stärkas, där kompetensförsörjning inom äldreomsorgen är ett viktigt fokus.

Majoriteten föreslår ett ökat kvalitetsfokus inom pedagogiska verksamheter samt tydliga satsningar på det sociala skyddsnätet.

Stockholm ska fortsatt flytta fram positionerna när det gäller klimat- och miljöarbetet.

Läs budgetförslaget

Budget för 2021 har tre inriktningsmål:

  1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
  2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
  3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Förslag till budget 2021 (pdf, 12,2 MB, nytt fönster)