Kraftfulla åtgärder för att minska smittan – nu måste vi hjälpas åt

Publicerad:

Uppdaterad:

Smittspridningen ökar alltför snabbt och oroväckande mycket i Stockholm. Nu är det sanningens minut för oss stockholmare – nu måste vi alla agera och ta vårt ansvar för att motverka smittspridningen. Stockholms stad har vidtagit ytterligare åtgärder.

Det kan vara svårt att hålla reda alla råd och rekommendationer, och hur stadens verksamheter påverkas. Här har vi samlat information om läget.

Regeringens beslut om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster till åtta personer och de sedan tidigare skärpta lokala allmänna råden som nu förlängts till den 13 december gäller. Stadens hållning är att max åtta personer är en ledstjärna även i andra sammanhang.

Begränsningen av åtta personer gäller för allmän sammankomst, det vill säga något du behöver tillstånd för, till exempel en demonstration eller en konsert. Begravningar är undantagna, där får maximalt 20 personer närvara.

Ytterligare kraftfulla åtgärder

Staden stänger nu ytterligare publika verksamheter, samtidigt som vissa publika verksamheter som har en avgörande samhällsfunktion håller öppet. Utgångspunkten är att barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid så långt det är möjligt.

De verksamheter vi nu håller stängda har stor betydelse för många stockholmares vardag och välmående. Men i den allvarliga situation vi har, behöver vi alla göra allt vi kan för att vända utvecklingen.

Museer, simhallar och gym stänger till den 13 december

Stockholms stads museer håller stängt. Under veckorna som kommer kan du fortsatt ta del av museernas utbud hemifrån. På webbplatserna finns ett stort digitalt utbud för dig att utforska.

Stadens egna simhallar och gym stänger för allmänheten. All verksamhet för unga över 16 år och vuxna ställs in på alla anläggningar – simhallar, ishallar, gymnastiksalar och idrottshallar. Föreningsverksamhet för barn och unga upp till 16 år fortsätter, liksom simskolor och skolverksamhet dagtid i skolans regi. Yrkesverksamma elitidrottare är undantagna.

Träffpunkter och mötesplatser för seniorer stänger till den 13 december

Träffpunkter och mötesplatser är uppskattade platser där många äldre stockholmare möter vänner, umgås och deltar i aktiviteter. Vi vill inte på något sätt riskera att någon smittas och väljer därför att stänga dessa tillfälligt. Under tiden, håll kontakt med vänner på telefon eller träffa några få på en promenad.

Feriearbete under jul och nyår

Ungas möjlighet till en första arbetslivserfarenhet och en extra inkomst är otroligt viktig, men stadens verksamheter har dessvärre ingen möjlighet att på ett säkert sätt ta emot ungdomar just nu. Vi arbetar för att utöka antalet feriejobbsplatser till sommaren om situationen tillåter det.

Besöksstopp på stadens servicehus till den 30 november

Krisledningsnämnden har fattat beslut om besöksstopp på stadens servicehus från den 23 november till den 30 november. Sedan tidigare finns ett besöksstopp på stadens vård- och omsorgsboenden.

Besöksstoppet är en stark uppmaning att undvika besök på våra boenden. Undantag kan självklart göras i särskilda situationer.

Kontakta det boende där du har en anhörig eller vän för mer information.

Bibliotek och medborgarkontor håller fortsatt öppet

Bibliotek och medborgarkontor håller fortsatt öppet för den som verkligen behöver detta i sin vardag.

Fritidsaktiviteter för barn och unga som kan anordnas på ett smittsäkert sätt fortsätter som planerat.

Samtliga verksamheter förstärker ytterligare de anpassningar som gjorts för att hålla besökarantalet i lokalen på en låg nivå.

Det här kan du göra för att lämna plats för andra:

  • Vänta med biblioteksbesöket du som kan – låna en bok digitalt så gör du plats för den som måste besöka biblioteket för att låna en dator för sina studier.
  • Ring eller mejla ditt medborgarkontor om du har en enklare fråga så gör du plats för den som behöver hjälp av våra handläggare med att till exempel ansöka om bostadsbidrag eller studiestöd.
  • Om det är trångt när du kommer till biblioteket eller medborgarkontoret – gå därifrån och försök senare.
  • Gå med dina barn till lekparken eller på en skogspromenad, så gör du plats för familjer som verkligen behöver stunden på parklekens uteaktiviteter.

Tillfälligt förbud mot försäljning av alkohol efter klockan 22.00

Från den 20 november är det förbjudet att sälja alkohol efter klockan 22.00. Detta innebär att serveringsstället ska stänga klockan 22.00, och att lokalen ska vara utrymd senast klockan 22.30.