Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Inspektioner av restauranger och kaféer

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad kontrollerar att restauranger, kaféer och uteserveringar följer reglerna för att minska smittspridning. Från och med 1 juli 2020 kan staden stänga ner verksamheter som inte följer reglerna.

Många kaféer och restauranger tar ett stort ansvar för att hindra smittspridning. Det handlar bland annat om att gäster ska sitta ner när de äter och dricker och olika sällskap ska alltid kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Besökare ska också bli informerade om hur de kan minska risken för smittspridning. Information bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare vistas.

I Stockholms stad är det miljöförvaltningen som ansvarar för krogtillsynen. Följer en verksamhet inte reglerna får Stockholms stad fatta beslut som bland annat kan innebära att verksamheten måste stänga. Samma regler gäller för uteserveringar.

På webbplatsen Tillstånd och regler kan du läsa mer om hur verksamheter ska arbeta för att följa reglerna.

Klagomål kan rapporteras in till miljöförvaltningen via appen Livsmedelskollen (finns där du laddar ner appar) och e-tjänsten Anmälan om brister i livsmedelshantering. 

Du kan också lämna in synpunkter gällande trängsel på uteserveringar via Tyck till-appen.

Så fungerar Tyck till-appen

  • Välj Klagomål, under Typ av synpunkt.
  • Välj Uteserveringar restaurang trängsel, under Ämne.
  • Välj plats, genom att skriva in adress eller använda din gps-position där du befinner dig.
  • Beskriv ditt ärende med ord, under beskrivning.
  • Bifoga bilder, genom att ta en bild direkt i appen eller lägga till egen bild från biblioteket.

Du kan välja att välja att skicka in klagomålet anonymt eller lämna din mejladress om du vill ha återkoppling på ditt ärende.