Idag uppmärksammar vi barnkonventionens dag

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter. Därför firas och uppmärksammas dagen i många av världens länder. Den 1 januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige.

Artikel 12 i FN:s barnkonvention lyder: ”Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter”.

Stockholms stads barnombudsman Agneta Widerståhl skrev i sin rapport 2019 att staden behöver förbättra arbetet med att involvera och göra barn delaktiga i stadens arbete. Därför ska barnombudsmannen genomföra dialoger med barn och unga i staden, för att ta reda på vad de tycker om delaktighet, hur de upplever stadens verksamheter och vilka frågor de vill kunna påverka.

– Barn vill gärna berätta, vara delaktiga och påverka, säger Agneta Widerståhl. De är smarta har många kloka saker att säga, och det är inte alls alltid vi vuxna vet vad som är bra för barn. Barn och unga blir ofta stärkta av att känna sig lyssnade på.

Barn och unga är framtidens Stockholm


Barnombudsmannen Agneta Widerståhl och jämställdhetsstrategen Lina Ploug startade projektet Ökad delaktighet för barn i Stockholms stad. Genom stadens verksamheter träffar och pratar de med barn och unga i olika åldrar från olika delar av samhället. En viktig del i arbetet har varit att jobba med jämställdhetsperspektivet.

– En stor del i arbetet är att ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar, bland annat oavsett kön, berättar Agneta Widerståhl, och det är självklart för oss att kombinera arbetet med barns rättigheter, till exempel trygghet och delaktighet, med jämställdhetsarbetet.

Barn och unga är framtidens Stockholm. Stadens arbete med Agenda 2030 är betydande för arbetet med barns rättigheter.

– Agenda 2030 blickar framåt, och där är våra barn och unga nyckelpersoner, fortsätter Agneta Widerståhl. Därför är det grundläggande med delaktighet i stadens utvecklingsarbete ur ett barn- och ungdomsperspektiv.