Covid-19: Stadens lägesbild 27 november 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 27 november (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är stabilt. Dock rapporterar flera förvaltningar om ansträngt läge när det gäller bemanning inom förskolan. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Äldreomsorg

34 av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är tio fler än förra veckan. Totalt är 162 personer på vård- och omsorgsboende bekräftat smittade. Tre av 13 servicehus rapporterar om smitta.

När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 26 av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är fyra fler än föregående vecka. 43 personer över 65 år med konstaterad covid-19 vistas hemma med hemtjänstinsatser.

Förlängt besöksstopp vid äldreboenden

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att förlänga besöksstoppet på stadens äldreboenden till den 14 december.

Besöksstoppet är en försiktighetsåtgärd och en stark rekommendation att avstå från besök eftersom våra boende tillhör en riskgrupp för sjukdomen. Undantag kan självklart göras vid särskilda behov och i särskilda situationer.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.