Covid-19: Stadens lägesbild 1 november 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Med anledning av utvecklingen för smittspridningen har den centrala krisledningen fattat beslut om en skärpt inriktning för stadens arbete.

Fokus är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Stadens lägesbild 1 november, sammanfattning av perioden 23 oktober–1 november (pdf, 679 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Stadens vård- och omsorgsboenden

Tre av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är en fler än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar fyra av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är en fler än föregående vecka.

Skärpta allmänna råd

Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i Stockholms län. Beslutet gäller till och med den 19 november, men kan förlängas.
Staden kommunicerar internt kring vad de skärpta råden innebär utifrån ett arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv, samt externt till medborgare och andra berörda aktörer.

Idrott och kultur

För att minska smittspridningen och hjälpa stockholmarna att följa de skärpta allmänna råden har stadens museer, Stockholmsrummet, visningarna i Stadshuset, gruppträning i stadens simhallar, allmänhetens skridskoåkning tillfälligt stängt. Stängningen gäller från 1 november till och med 19 november.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.