Besöksstopp på äldreboenden

Publicerad:

Uppdaterad:

Med anledning av den ökande smittspridningen vid länets äldreboenden har Stockholms stads krisledningsnämnd fattat beslut om besöksstopp på stadens äldreboenden.

Beslutet om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden gäller från den 12 november till den 30 november.

Beslutet om besöksstopp vid stadens servicehus gäller från den 23 november till den 30 november.

Före den 30 november kommer en omprövning av beslutet att ske med utgångspunkt från smittläget i Stockholm.

Vi förstår att det för boende och anhöriga känns både ledsamt och oroligt att besöksstoppet nu är tillbaka. Besöksstoppet är en försiktighetsåtgärd eftersom de boende tillhör en riskgrupp för sjukdomen och en stark uppmaning att undvika besök på våra boenden. Undantag kan självklart göras i särskilda situationer.

Medarbetarna på stadens vård- och omsorgsboende kommer att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt.

Kontakta det boende där du har en anhörig eller vän för mer information.