Medborgardialog för att utveckla Rågsved

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu inleds en medborgardialog i Rågsved. Den ger dig som bor och verkar i området möjlighet att vara med och arbeta för att stadsdelen ska bli en tryggare och ännu bättre plats.

Medborgardialogen genomförs av platssamverkan Rågsved som startats av Stockholms stad, Rågsveds fastighetsägare, Polisen, SL och MTR. Genom medborgardialogen vill aktörerna samla in mer kunskap om hur du som bor och verkar i Rågsved upplever stadsdelen och vad vi tillsammans kan göra för att utveckla området.

Under november och december genomförs intervjuer med boende och verksamma i stadsdelen. Platssamverkan Rågsved vill på så sätt fånga in olika perspektiv och få tips på bra personer som bör vara med i dialogarbetet.

– Tanken med medborgardialogen är att alla kan bidra med sitt perspektiv, men ingen har hela bilden eller sitter inne med alla svar. Genom att lyssna på varandra och arbeta tillsammans kan vi göra rätt saker. Det innebär att vi gör mer av det som är bra och åtgärdar det som inte fungerar, säger Åsa Winfridsson, samordnare för Platssamverkan Rågsved och preventionssamordnare på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Intervjusvaren sammanställs i början av 2021 i en rapport. Under våren kommer rapporten att vara ett underlag när arbetsgrupper som består av boende, företagare, politiker och tjänstemän i stadsdelen, tillsammans diskuterar, prioriterar och tar fram förslag på åtgärder och aktiviteter som kan utveckla och göra Rågsved tryggare och mer trivsamt.

Vill du veta mer om medborgardialogen? Skicka ett mejl till medborgardialogragsved@stockholm.se.