Mer kultur till skolor och förskolor

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med den 15 oktober kan skolor och förskolor i Stockholms stad ta del av kulturaktiviteter helt kostnadsfritt.

Staden tillför 8 miljoner kronor för att barn och unga ska få uppleva kultur och att det fria kulturlivet ska få fler arbetstillfällen. Befintligt subventionssystem, Kulanpremien, förstärks och en tillfällig fond skapas – Kulanfonden

Erbjudandet gäller under resten av höstterminen och omfattar både kommunala och fristående verksamheter.

Via Kulanfonden kommer kulturaktiviteter att erbjudas skolor och förskolor helt kostnadsfritt. Alla aktiviteter som idag ingår i Kulanpremiens utbud omfattas. Erbjudandet börjar gälla den 15 oktober.

Kulturaktiviteterna ska

  • genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • äga rum under höstterminen 2020.

Aktuellt utbud och bokningsinformation, Kulans webbplats