Kommunfullmäktiges möte 12 oktober 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte 12 oktober.

De behandlade bland annat frågor om bland annat finansiering för spårväg till Ropsten, förtur i bostadskön för våldsutsatta och beslut om nya detaljplaner för områden i Kista och Hjulsta.

Film

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.