Efterlysning: underspända takstolar

Publicerad:

Uppdaterad:

Känner du till byggnader i Stockholms stad med underspänd takkonstruktion? Det kan finnas en risk att taket kollapsar. Därför söker Stockholms stad nu tips på byggnader där konstruktionen används.

Kontakta oss om du äger/förvaltar, projekterar, har byggt/bygger, har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar eller har andra frågor. Ange ärendets diarienummer 2020-13131-570 vid kontakt med oss.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Bakgrund: Allvarlig takras i Kiruna

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Kiruna.

Stadsbyggnadskontoret behöver säkerställa följande:

  • Se till att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Se till att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Se till att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på aktuella byggnader.

Mer information från Boverket:

Anmälan till tillsynsmyndigheten om möjliga risker med viss typ av takkonstruktion (pdf)

Tarfalahallen Kiruna Utvärdering av bärande stomsystem (pdf)