Covid-19: Stadens lägesbild 23 oktober 2020

Publicerad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 23 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation. Staden ska också arbeta för att anpassa ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande läge.

Stadens lägesbild 23 oktober (pdf, 258 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna, där 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattar krisen, har genomförts sedan den 24 mars.

Stadens vård- och omsorgsboenden

Två av 85 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är en färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar tre av 85 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är en fler än föregående vecka.

Ny provtagningsrutin för medarbetare inom vård och omsorg

En ny provtagningsrutin för covid-19 införs för medarbetare i vård och omsorg. Medarbetarna erbjuds PCR-provtagning i hemmet när de är sjuka.
De som omfattas är medarbetare inom den kommunala omsorgen som arbetar inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Allhelgonahelgen blir allhelgonaveckan

Staden samarbetar med Region Stockholm för att kommunicera att allhelgonahelgen blir en allhelgonavecka, där fler kan få chans att fira på ett smittsäkert sätt.

Höstlovsaktiviteter och halloween

Staden erbjuder över 100 höstlovsaktiviteter till stadens barn och unga. Aktiviteterna har anpassats utifrån rådande restriktioner och erbjuds i samtliga stadsdelar.

Genom riktad annonsering i sociala medier till unga vuxna ger staden även information inför det kommande halloweenfirandet.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.