Våld i nära relationer

Publicerad:

Fler tillbringar mer tid hemma under pandemin. Det innebär en risk för att våld i nära relationer ska öka. Stockholms stad ger dig skydd, stöd och råd utifrån din situation.

Drygt var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Cirka 100 000 personer upp till 25 år utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ingen ursäkt för våldet, och det finns heller ingen ursäkt för att inte reagera eller agera. 

Du kan få stöd och hjälp om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.