Trygghetsdagarna i Rågsved

Publicerad:

Uppdaterad:

Den här veckan arrangeras Trygghetsdagarna i Rågsved av Stockholms stad, Rågsveds Fastighetsägare och Polisen. Trygghetsdagarna är ett gemensamt initiativ för att lyfta och diskutera trygghetsarbetet i stadsdelen.

Intresserade är välkomna till Rågsveds torg för att få information, diskutera och delta i aktiviteter. I år kan du också delta i dialogen på sociala medier.

– Stadsdelsförvaltningen har gjort flera åtgärder för att öka tryggheten i Rågsved efter vad som framkom på Trygghetsdagen förra året. Nu vill vi visa vad vi gjort, vad som är på gång och diskutera det med de boende i Rågsved. Nytt för i år är att vi har en starkare närvaro i sociala medier. Det möjliggör för boende och aktörer att dela information och kunskap i sina nätverk, vilket kan stärka gemenskapen i Rågsved ytterligare, säger preventionssamordnare Åsa Winfridsson på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

För att öka tryggheten i Rågsved har stadsdelsförvaltningen bland annat gjort en del förändringar i utomhusmiljön. Bland annat har sommartorget med temporära utemöbler, planteringar och aktiviteter inneburit att många har vistats på torget. Det har bidragit till fler möten mellan människor och samtidigt ökat tryggheten på torget. Skötseln av parkmiljöerna har intensifierats och stadsdelen har haft feriearbetare som har ronderat och städat under sommaren.

Trygghetsdagarna genomförs under fyra dagar på Rågsveds torg, i arrangörernas sociala medier samt via lokala aktörers Facebooksidor och -grupper. På sociala medier kan du följa livesändningar, se filmer, dela och diskutera.

Aktiviteter på Rågsveds torg och i sociala medier

Aktiviteterna pågår klockan 15.00–18.00.

Tisdag 1 september – tema krisberedskap

  • Civilförsvarsförbundet talar om hur man förbereder sig i hemmet om krisen kommer.

Onsdag 2 september – tema hälsa

  • Vårdcentralen hjälper besökare att komma igång med vård digitalt.
  • Civilförsvarsförbundet lär ut hjärt- och lungräddning
  • Rågsveds-profilen PT-Arthur bjuder in till ett träningspass.

Torsdag 3 september – tema brandskydd

  • Brandförsvaret informerar om hur man kan förebygga bränder i hemmet

Fredag 4 september – tema trygg utemiljö

  • Stockholms stad och Rågsveds Fastighetsägare berättar om hur de arbetar för att skapa en tryggare utemiljö i och runt Rågsved.
  • Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) kommer till torget för att prata med stockholmarna om hur stadens bostadsbolag arbetar med trygghetsskapande åtgärder. Start klockan 16.30.