Stockholmsenkäten 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Vartannat år genomför Stockholms stad en undersökning om ungdomars levnadsvanor. Nu kan du ta del av resultatet från Stockholmsenkäten 2020.

I Stockholmsenkäten får ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på frågor inom följande områden.

  • Brott och utsatthet för brott
  • Droger och spel
  • Psykisk hälsa
  • Skola, fritid och föräldrar

Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor och ger en uppfattning om hur ungdomars mående, beteenden och normer förändras över tid.

Resultatet från Stockholmsenkäten 2020 presenterades av socialborgarrådet Jan Jönsson (L) och skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).