Covid-19: Förskolor och skolor

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu är förskolor och skolor igång igen för hösten. Som tidigare gäller att friska barn kan gå som vanligt, sjuka barn stannar hemma.

Information om vad som gäller för förskolor hittar du på förskola.stockholm.

Information om vad som gäller för grundskolan hittar du på grundskola.stockholm.

När ska mitt barn vara hemma?

Barn och unga ska vara hemma när de är sjuka. Vanliga symtom på covid-19 är feber och hosta, men vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten för aktuell information om symtom och när ditt barn ska stanna hemma.

Hur länge ska mitt barn vara hemma?

Ditt barn ska vara hemma så länge symtom finns, och ytterligare två dygn utan symtom.

Provtagning för pågående covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att skolbarn testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan, om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Vårdnadshavare ansvarar för provtagning.

Information om hur provtagning går till finns på 1177.

I de fall inget prov för covid-19 tagits rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns, samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan de återgå till skola och annan verksamhet även om inget prov tagits.