Covid-19: Förskolor och skolor

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu är förskolor och skolor igång igen för hösten. Som tidigare gäller att friska barn kan gå som vanligt, sjuka barn stannar hemma.

Information om vad som gäller för förskolor hittar du på förskola.stockholm.

Information om vad som gäller för grundskolan hittar du på grundskola.stockholm.

När ska mitt barn vara hemma?

Barn och unga ska vara hemma när de är sjuka. Vanliga symtom på covid-19 är feber och hosta, men vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten för aktuell information om symtom och när ditt barn ska stanna hemma.

Hur länge ska mitt barn vara hemma?

Ditt barn ska vara hemma så länge symtom finns, och ytterligare två dygn utan symtom.