Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar förlängs

Publicerad:

Sitter du i karantän på grund av covid-19 och får en parkeringsanmärkning kan du i vissa fall få den återbetald. Denna möjlighet förlängs tills att ett nytt beslut fattas, men som längst till och med den 31 december 2020.

Beslutet togs den 27 augusti av trafiknämnden.

Återbetalning av parkeringsanmärkningar

För att stadens gator ska vara framkomliga för ambulanser, servicefordon och andra viktiga samhällsfunktioner kommer vi att fortsätta genomföra städning, sandsopning och annan service under servicedagarna och servicenätterna.

Vi uppmanar alla att följa skyltningen och respektera parkeringsförbudet på servicetiderna. Alla som kan ska flytta sitt fordon när det är servicedag eller servicenatt.

Har du suttit i karantän på grund av covid-19 och vill få en återbetalning behöver du först betala din parkeringsanmärkning. När inbetalningen är gjord ska du skriva till trafikkontoret. Trafikkontoret gör sen en bedömning utifrån varje enskilt fall och fattar beslut om eventuell återbetalning.

Gör så här:

  1. Betala din parkeringsanmärkning till Transportstyrelsen enligt instruktionerna på anmärkningen.
  2. Mejla trafikkontoret på panm2020@stockholm.se och beskriv varför du inte kunde flytta bilen. Du kan också skriva till oss på adress Trafikkontoret, Box 8311, 104 20 Stockholm.

I mejlet/brevet ska följande framgå:

  • Fordonets registreringsnummer.
  • Parkeringsanmärkningens ärendenummer eller det datum då felparkeringen skedde.
  • En kopia på att inbetalning skett, OCR-numret ska framgå (utdrag från banköverföring eller annat bevis).
  • Dina kontouppgifter för eventuell återbetalning (inklusive clearing- och kontonummer).