Bomlås på parkväg.
Foto: Björn Erdal, Stockholms stad.

Nu byts låsen på Järvas bommar

Publicerad:

Uppdaterad:

Järvaområdet är planerat med trygghet i fokus. För att invånarna ska kunna röra sig tryggt till och från lekplatser, skolor, centrum och kollektivtrafik så korsar gång och cykelbanorna aldrig några bilgator.

Tyvärr finns det bilister som ändå kör bland gående och cyklister. Det skapar otrygghet och utgör en allvarlig olycksrisk. Felparkerade bilar på gångstråk, torg och innergårdar blir också hinder för ambulans, polis och räddningstjänst. I medborgardialoger och trygghetsmätningar har det visat sig att den olagliga biltrafiken är en av de största anledningarna till otrygghet i området. Trots att allt fler bommar har satts upp på gång- och cykelbanor har den olagliga trafiken fortsatt, eftersom bommarna ofta har lämnats öppna eller brutits upp.

Ett gemensamt krafttag

Stockholms stad, polisen och föreningen Fastighetsägare i Järva tar nu ett gemensamt krafttag för att förbättra tryggheten i området. Låsen på stadens bommar byts ut till nya, säkrare, digitala lås. Det innebär att bommarna kommer vara stängda och låsta i framtiden. Bara de som verkligen behöver kommer få behörighet att låsa upp bommarna – som ambulans, polis, räddningstjänst och en del arbetsfordon för till exempel parkskötsel.

Låsbytet i de bommar som tillhör staden påbörjas under augusti . I nästa etapp fortsätter staden arbeta för att även andra fastighetsägare i området ansluter sig till det nya låssystemet och börjar byta ut låsen i sina bommar. Med fler bommar stängda och låsta blir det färre bilar som körs och parkeras olagligt. Målsättningen är att alla i Järva, gammal som ung, ska få en tryggare miljö att vistas i.

På stadens webb kan du läsa om vem som kan beviljas dispens och hur du söker tillstånd.