Inför skolstart augusti 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads skolor välkomnar alla elever tillbaka till skolan. Din skola kommer att informera dig om vad som gäller för dig och din skolstart.

Coronapandemin pågår fortfarande och det påverkar grundskola och gymnasieskola på olika sätt.

För att minska smittspridningen är det viktigt att du håller god handhygien och att du stannar hemma om du är det minsta sjuk.

Försök också avlasta lokaltrafiken så mycket det går. Om du kan, får du gärna cykla eller gå till skolan.

Grundskolan

Grundskolorna kommer att starta höstterminen med samma förhållningsregler som när vårterminen avslutades. Skolan kommer att informera dig om vad det innebär för dig och din skolstart.

Gymnasieskolan

Du som ska börja gymnasiet eller återvänder efter sommarlovet kommer att få besked från din skola när och hur terminen börjar.

Under sommaren har regeringen meddelat att undervisning på distans också kan genomföras vid vissa tillfällen under det kommande läsåret.

Riktlinjen för Stockholms stads gymnasieskolor är att de utifrån sina egna förutsättningar kan erbjuda en kombination av undervisning i skolans lokaler med undervisning på distans, och att cirka tjugo procent av eleverna undervisas på distans. Din skola kommer tidigast under vecka 33 att meddela hur detta påverkar din skolgång.

Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads samtliga skolformer: förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, inklusive särskolor.

Du kan söka information om skolstart på skolplattformen.

Du som går i fristående skola, vänder dig till skolan för detaljer kring din skolstart.