Gratis parkering för vårdpersonal förlängs

Publicerad:

Stockholms stad har beslutat att förlänga möjligheten till gratis parkering för vårdpersonal till och med den 31 december 2020.

Den nuvarande dispensen för vårdpersonal löper ut den 31 augusti och behöver förnyas om behovet kvarstår. Dispensen gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och på gator med parkeringsförbud, utan att betala avgift.

Dispensen utfärdas för att vårdpersonal ska ha snabb och enkel tillgång till parkering vid sin arbetsplats och på så sätt kunna undvika att vistas i offentliga miljöer och kollektivtrafik mer än nödvändigt.

Vilka omfattas av dispensen?

De grupper som omfattas av dispensen är sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboende och socialjour i Stockholm.

Förnya eller ansök om dispens

Ansvarig chef på varje vårdinrättning förnyar eller ansöker om en dispens för sina anställda. Nytt är att registreringsnummer på de fordon som ska parkera med stöd av dispensen anges vid förnyelse/ansökan. Dispensen kommer endast att gälla för de fordonen vars registreringsnummer angetts, numret ska också fyllas i på dispensen för att den ska gälla. Vid förnyelse av dispens uppge er nuvarande dispens JT-nummer och de registreringsnummer dispensen avser.

Här kan du parkera

Vårdpersonal med dispens kan parkera avgiftsfritt på parkeringsplatser på gatumark och på gator med parkeringsförbud.

För att skapa fler parkeringsplatser för vårdpersonal vid Ersta sjukhus har bussparkeringarna på Fjällgatan tagits bort och skyltats om med p-förbud.

Dispensen gäller även på vissa av Stockholm Parkerings parkeringsplatser. Var dispensen gäller kan du läsa om på Stockholm Parkerings webbplats.