Gratis parkering för MC och moped klass 1 förlängs

Publicerad:

Gratis parkering för motorcykel och moped klass 1 förlängs. Beslutet gäller tills att ett nytt beslut fattas, men som längst till och med den 31 december 2020.

Beslutet togs den 27 augusti av trafiknämnden.

Avgiften sänks till noll kronor på MC-platser och boendeparkering för MC och moped klass 1, förändringen görs för att skapa bättre framkomlighet i staden.