Gratis parkering för MC och moped klass 1 förlängs

Publicerad:

Uppdaterad:

Gratis parkering för motorcykel och moped klass 1 förlängs och kommer att gälla fram till att nytt beslut fattas, dock längst till och med den 30 april 2021.

Avgiften sänks till noll kronor på MC-platser och boendeparkering för MC och moped klass 1, förändringen görs för att skapa bättre framkomlighet i staden.

Beslutet togs i kommunfullmäktige den 30 november 2020.

Här parkerar du gratis:

  • på reserverade parkeringsplatser för MC
  • med boendetillstånd på boendeparkeringsplats.