Covid-19: Stadens lägesbild 14 augusti

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Stadens lägesbild 14 augusti (pdf, 213 kB, nytt fönster)

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen ansvarar för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Antalet smittade i äldreomsorgen

Två av 87 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är två färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 7 av 86 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är tre färre än förra veckan.
Antalet bekräftat smittade personer i särskilda boenden och personer med hemtjänstinsatser har minskat.

Fortsatt stabilt läge inom fack- och stadsdelsförvaltningar

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningar är fortsatt stabilt. Mätningarna har genomförts sedan den 24 mars. I de 24 lägesmätningar som genomförts, har 25 stadsdels- och fackförvaltningar skattat hur krisen påverkat verksamheten.

Inriktning för arbetet vid stadens verksamheter

De allra flesta medarbetare i staden har ett arbete som måste utföras på plats i verksamheten. Dessa verksamheter kan och har på många sätt anpassat arbetsplatserna för att minska smittspridning.

För de verksamheter där arbetet kan utföras hemifrån är det bra att följa myndigheternas rekommendation om att arbeta hemifrån under hösten.

Vi undviker fysiska konferenser och möten med många personer från olika delar av staden.

Distansutbildning på gymnasieskolan

Arbetet i de kommunala gymnasieskolorna i Stockholm ska organiseras så att 20 procent av eleverna varje dag undervisas på distans. Detta innebär att cirka 3500 färre elever per dag kommer att belasta kollektivtrafiken.

Logistik och resurser

För Stockholms stad är materialförsörjningsfrågan hela tiden aktuell. Staden har tillfredställande tillgång till skyddsmaterial i egna lager.

Vikten av fortsatt uthållighet

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd, ha god handhygien, och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.