Stöd till oroliga efter misstanke om sexuella övergrepp i Rinkeby

Publicerad:

Uppdaterad:

Det finns stöd för dig som är orolig för vad ditt barn har upplevt, och för dig som själv har varit utsatt för övergrepp som barn. Information om vart du kan vända dig finns på flera språk.

I mitten av juni aktiverade Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning krisstöd, efter att det blivit känt att en 66-årig man i Rinkebys föreningsliv häktats för sexuella övergrepp mot barn.

Den särskilda krisstödsinsatsen är avslutad, men medborgarvärdar och fältassistenter rör sig i området och svarar på frågor om vart man kan vända sig om man varit utsatt, känner någon som varit utsatt eller känner oro.

Föräldrarådgivare på familjehusen i Rinkeby och Husby kan ge stöd och vägledning per telefon under vardagar klockan 08.00–16.00.

Telefon Familjehusen: 08-508 01 119

Efter kontorstid och på helger kontaktas socialjouren.

Telefon socialjouren: 08-508 40 000

Kontaktuppgifter för stöd 

Det finns olika instanser att vända sig till om du varit utsatt, känner någon som varit utsatt eller känner oro. I informationsbladen har vi samlat kontaktuppgifter. Informationsbladen finns på flera språk. 

Bra kontakter att vända sig till – information på svenska

Bra kontakter att vända sig till – information på engelska

Bra kontakter att vända sig till – information på arabiska

Bra kontakter att vända sig till – information på tigrinja

Bra kontakter att vända sig till – information på somaliska