Foto: Melina Hedlund, Stockholms stad.

Möjlighet att besöka stadens vård- och omsorgsboenden

Publicerad:

Uppdaterad:

För att skydda de boende på stadens äldreboenden och servicehus råder besöksförbud sedan i mars. På vissa villkor finns dock möjlighet att besöka en äldre anhörig. Om och hur undantag kan göras beslutas av verksamhetsansvarig på boendet.

Äldre över 70 år är i riskgrupp för att smittas av coronavirus och insjukna i covid-19. För att skydda de boende på stadens äldreboenden och servicehus, råder därför besöksförbud sedan i mars.

På vissa villkor finns nu möjlighet att besöka en äldre anhörig. Om och hur undantag kan göras beslutas av verksamhetsansvarig på boendet. Kontakta det boende du vill besöka för mer information.

Särskilda restriktioner

Alla besök måste vara överenskomna med boendets personal, och en förutsättning för besök är att besökare följer de instruktioner som personalen informerat om.

I första hand sker besök utomhus. Om ett besök behöver tas emot inomhus ställs särskilda krav, exempelvis får inga besökare vistas i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med andra boende.

Besökare som testat positivt för antikroppar

Att som besökare ha testat positivt för antikroppar, kan motivera att ett undantag från besöksförbudet kan göras. Då bör antikroppstestet inte vara äldre än sex månader och ha genomförts i enlighet med rekommendationer från expertmyndigheterna. Vid osäkerhet om testet uppfyller dessa kriterier, behöver den anhöriga boka tid och göra ett nytt test.