Meänflaku hissas utanför Stadshuset

Publicerad:

Idag den 15 juli är det tornedalingarnas dag och då hissas den gul-vit-blåa tornedalska flaggan, Meänflaku vid Stadshuset med sång och tal.

Tornedalingarna är sedan 1999 en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och deras språk meänkieli har därmed status som ett minoritetsspråk i Sverige. Sedan 2019 ingår Stockholms stad i förvaltningsområdet för meänkieli. Det innebär att tornedalingar har stärkta språkliga och kulturella rättigheter i Stockholms stad.

Dagens ceremoni vid Stadshuset i Stockholm arrangeras av Föreningen Tornedalingar i Stockholm. Klockan 9 hissas meänflaku, sedan håller Birger Winsa, docent i meänkieli, ett anförande och Kristina Hedström sjunger. Efter flagghissningen bjuds alla som vill på frukost av föreningen. Ceremonin följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tervetuloa/Välkommen!