Kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck sammanfatta senaste sammanträdet. Beslut fattades bland annat om Vision 2040, fortsatt justerade parkeringsavgifter, och ett handlingsprogram för att hindra unga att falla in i kriminalitet.

Film

Du kan se hela sammanträdet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.