Ny vision för Stockholm

Publicerad:

Morgondagens Stockholm skapas redan i dag. Och stadens vision visar vägen. Den 15 juni fattade kommunfullmäktige beslut om en ny uppdaterad vision för Stockholms stad; Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm.

Visionen gäller för stadens alla verksamheter och pekar ut riktningen för vilken stad vi vill att Stockholm ska vara i framtiden.

Vilket Stockholm drömmer vi om och hur formar vi framtidens välfärd? Hur kan Stockholm fortsätta att vara en fantastisk stad att bo, leva och verka i – för dagens stockholmare och kommande generationer. Det här är frågor som stadens vision möter upp. För att den ska ligga i takt med tiden behöver den ibland ses över, och nu har en ny reviderad version antagits. Den nya visionen tar, precis som den förra, sikte på 2040, och innehåller tre målområden

  • Mångsidig storstad för alla
  • Hållbart växande och dynamisk
  • Smart och innovativ storstad.

– Staden har under många arbetat visionsdrivet. Och kanske är det viktigare än någonsin att ha en samlande vision i dessa svåra tider. Pandemin har ju verkligen prövat stadens förmåga, och vi har utmanat oss att utvecklas och ta språng vi tidigare inte trodde var möjliga. Min förhoppning är att vi tar med oss all den kraft vi upptäckt att vi har, och att vi drar nytta av alla nyvunna erfarenheter när det är dags att gå vidare, säger Magdalena Bosson, stadsdirektör.

Om stadens vision

Den 15 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny uppdaterad vision för Stockholms stad: Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm.

Stadens vision

  • gäller alla verksamheter och ger en gemensam bild av hur vi vill att Stockholm ska vara år 2040
  • ger vägledning för att möta utmaningar och behov i en växande stad och dynamisk omvärld
  • är ett åtagande till dagens och morgondagens stockholmare om en hållbar välfärd.