Ny företagsdialog mellan Stockholms stad och näringslivet

Publicerad:

Uppdaterad:

Företagare ska ha möjlighet att påverka stadens näringslivsarbete och utvecklingen i olika stadsdelar. Därför bjuder staden in till företagsdialoger mellan staden och det lokala näringslivet.

Första mötet sker digitalt med företagare i Skarpnäck den 16 september.

– Vi vill lyssna på företagen och hitta lösningar tillsammans. Stockholm växer och möjligheterna är många. Samtidigt har covid-19 pandemin slagit hårt mot stadens näringsliv. Därför erbjuder staden lättnadspaket till företag. Men vi vet även att staden behöver bli bättre på exempelvis företagsservice och tillståndsprocesser, säger Staffan Ingvarsson, vd för stadens näringslivsbolag Stockholm Business Region.

Viktigt steg mot bäst företagsklimat 2025

Stockholms stad har nyligen antagit målet om att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025. Företagsdialogen är ett viktigt steg mot att uppfylla det målet.

Därför ska stadens tjänstemän och chefer möta företagare i varje stadsdel för en dialog som inleds i höst och ska ske årligen framöver.

Möjlighet att påverka utvecklingen

För företagen är detta en nätverksmöjlighet med både staden och andra företagare. Samtidigt får företagen information om affärsmöjligheter och stadens planer i närområdet. Framförallt syftar dialogmötena till att ge företagen en möjlighet att påverka utvecklingen i stadsdelen och stadens näringslivsarbete.

Kontakta företagsdialogens projektgrupp.
E-post: funktion.isbr.foretagsdialog@stockholm.se