Covid-19: Stadens lägesbild 5 juni

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Covid-19: Stockholms stads lägesbild 5 juni (pdf, 879 kB, nytt fönster)

Stabilt läge i Stockholms stad

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningarna är fortsatt stabilt. De allra flesta förvaltningar rapporterar att de klarar av att bemanna verksamheten och upprätthålla samtliga funktioner.

Antalet smittade i äldreomsorgen

36 av 88 vård- och omsorgsboenden rapporterar om smitta. Det är två färre än förra veckan. När det gäller antalet hemtjänstutförare rapporterar 28 av 88 utförare att de har bekräftade fall av smitta. Det är två färre än förra veckan.

Tillgång till skyddsmaterial

Inflödet av skyddsmaterial till staden ser allt mer stabilt ut. Det förekommer dock fortfarande störningar inom den globala handeln som påverkar vissa leveranser till staden. Materialtillgången möter till stora delar verksamheternas behov, men det råder på flera ställen fortfarande brist på handskar.

Sedan i mars har staden arbetat intensivt med säkerställa tillgången till skyddsmaterial. Centrala krisledningen har fattat beslut om att stadens centrala materialfunktion ska hålla igång åtminstone till den 30 september.  

Bemanning inom vård- och omsorgsboenden

Bemanningssituationen förbättras generellt. Undantaget är äldreomsorgen där två stadsdelar uppger att läget är ansträngt. Flera upplever en svårighet att bemanna med sjuksköterskor.

Sjukfrånvaro i kontaktverksamheter

Sjukfrånvaron fördubblades mellan februari och mars i år för alla kontaktverksamheter. För äldreomsorgen fortsatte ökningen även i april medan utbildning och förskola vänder nedåt igen. Jämfört med 2019 ser staden en ökning som började i mars 2020.

Staden uppmärksammar studenterna

Genom bland annat inlägg på sociala medier uppmärksammar staden årets studenter. På stadens facebooksida finns en film där musikstudenterna på Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium framför Studentsången i Blå hallen.

Sociala indikatorer och socialtjänstens arbete

Sedan vecka 17 mäts olika sociala indikatorer där verksamheterna rapporterar hur nuvarande vecka skiljer sig från en normalvecka. Staden ser just nu inte någon betydande förändring gällande ansökningar om stöd rörande barn och ungdomar eller ekonomiskt bistånd.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen har ansvaret för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.

Vikten av fortsatt uthållighet

Även om vi ser vissa positiva förbättringar och minskad smittspridning är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta minska smittspridningen, bland annat genom att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.