Allt fler fritidsbåtar klarar miljökraven

Publicerad:

Uppdaterad:

Fler och fler båtar är nu fria från miljöfarliga biocider på båtskrovet. Det visar en ny undersökning av Stockholms stads miljöförvaltning.

Båtbottenfärger som innehåller biocider används främst för att förhindra att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet. Ur färgerna läcker sedan metaller och andra miljögifter, något som är mycket skadligt för den omgivande miljön.

Men sedan miljöförvaltningens investeringsprojekt av metaller i båtbottenfärger startade för fyra år sedan, har andelen fritidsbåtar med biocider minskat betydligt. Totalt har cirka 5 800 båtar på 46 båtklubbar undersökts. De metaller som mätts i studien är koppar, zink, tenn och bly.

− Det är mycket glädjande att rapporten visar ett så tydligt och positivt resultat. Mälaren är Stockholms dricksvattentäkt, så det är väldigt viktigt att biociderna försvinner – både för att vi ska uppnå en god vattenstatus och för att bevara den biologiska mångfalden, säger Anna Constantinides projektledare på miljöförvaltningen.

Totalt har andelen båtar som klarar mätningarna ökat från cirka 10 procent år 2016, till 20 procent år 2019. Bäst resultat har de båtar som ligger i Mälaren, och här ser man en stor förändring för både koppar-, zink- och tenninnehållet på båtskrovet.

− Båtklubbarna är väldigt positiva och vill göra rätt för sig. Det finns en förståelse för att biociderna behöver försvinna från våra vatten. Det är ett hårt arbete att sanera båtarna från färg. Vissa klubbar är helt färdiga medan andra har en del jobb kvar, berättar Anna Constantinides.

Happy Boat rapport 19-300 (pdf)

Hållbart båtliv

Under en sommar med vackert väder tillbringas över 20 miljoner timmar ombord på svenska fritidsbåtar. Det är många som njuter av båtlivet men som samtidigt vill minska sin egen påverkan på vattenkvaliteten.

Korta fakta

  •  Båtbottenfärger med biocider är inte godkända för båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren eller andra insjöar.
  • Om båtägaren har flera båtplatser, där den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med båtbottenfärg som innehåller biocider.
  • Andelen plastbåtar vid Mälaren som överstiger referensvärdet för koppar, har minskat från 61 procent 2016, till 30 procent 2019. Siffran för träbåtar har sjunkit från 71 procent till 43 procent under samma period.
  • Tennhalter som överstiger referensvärdet för plastbåtar vid Mälaren har sjunkit från 19 procent år 2016, till 11 procent år 2019.
  • För att underlätta för båtklubbarna, har miljöförvaltningen tillsammans med forskare tagit fram rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov.
  • Miljö- och hälsoskyddsnämndens målsättning är att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020.