Stockholms stads kulturpristagare 2020

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads kulturpriser fyller 75 år. Fem hederspriser, Bellmanpriset och Cullbergpriset tilldelas aktörer av stor vikt för Stockholms kulturliv.

– I år är det 75-årsjubileum för stadens kulturpriser, en lysande och stark manifestation för Stockholms kulturliv. Årets kulturpristagare har alla med sina olika uttryck på ett positivt och konkret sätt berikat livet för både stockholmare och besökare, säger kultur- och stadsmiljöborgarråd, Jonas Naddebo.

Hederspriser 2020

Hederspriserna delas ut en gång per år och går till en kulturutövare eller möjliggörare inom musik, konst, litteratur, scenkonst, och kulturarbete för barn och unga.

  • Hederspriset i musik går i år till operasångerskan Anne Sofie von Otter.
  • Hederspriset i konst tilldelas modedesignern Bea Szenfeld.
  • Hederspriset i litteratur går till författaren och skribenten Niklas Natt och Dag.
  • Hederspriset i scenkonst går till skådespelaren, mimartisten och clownen Siri Hamari.
  • Hederspriset kulturarbete för barn och unga går till musikern, skådespelaren och programledaren Nassim Al Fakir.

Bellmanpriset 2020

Bellmanpriset ska tillfalla den som har skildrat eller beskrivit Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv, använt staden sceniskt i det konstnärliga uttrycket eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad i ett internationellt sammanhang.

I år går Bellmanpriset till programledaren, DJ:n, arrangören och tv-producenten Thomas Gylling.

Cullbergpriset 2020

Cullbergpriset är instiftat för att hedra Birgit Cullbergs konstnärliga gärning. Priset avser att uppmuntra och belöna den som är verksam inom danskonsten och mottagaren ska ha gjort särskilt värdefulla insatser för att utveckla danskonsten eller placerat Stockholm på den internationella danskartan. Priset delas ut vartannat år.

Cullbergpris tilldelas koreografen, regissör och dansaren Minna Krook.

Om priserna

Vem som helst får nominera till priserna. De inkomna förslagen bereds sedan av en extern jury och kommunstyrelsen fattar beslut om pristagarna. Varje pristagare tilldelas en summa på 100 000 kronor.