Stockholms Kulturfestival och We Are Sthlm 2020 ställs in

Publicerad:

Stockholms Kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm brukar årligen ske i vecka 33 i augusti. Precis som många andra festivaler har festivalorganisationen landat i att det inte går att fortsätta planeringsarbetet under den rådande pandemin och festivalerna ställs därför in i år.

– Vi har jobbat in i det sista för att ha möjlighet att genomföra Kulturfestivalen och vår ungdomsfestival We Are Sthlm. Men det är ett enormt planerings- och förarbete som krävs för att skapa evenemang av denna storlek. Vi har internationella artister som inte kan komma hit eller ta sig hem och samarbeten som inte kan genomföras, så utifrån de restriktioner som råder ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in i år, säger Linnéa Monteiro, biträdande avdelningschef på evenemangsavdelningen, Stockholms stad.

Beslutet att ställa in festivalveckan i augusti baseras på bedömningen att större evenemang av detta slag, med över 1 miljon besök, kommer att vara bland de sista sammankomster som restriktionerna släpps upp för på grund av risken för smittspridning. Festivalerna har ett flertal samarbetspartners och aktörer som inte kommer ha möjlighet att delta och det råder stor osäkerhet kring möjligheter att genomföra mycket av programmet.

– Det är otroligt många bitar som bygger en festival. Bara att vi inte kunnat få våra tillstånd beviljade än försvårar arbetet. Alla faktorer sammantaget gjorde att vi inte såg någon möjlighet att kunna genomföra evenemangen, säger Linnéa Monteiro.

Fakta om Stockholms Kulturfestival & We Are Sthlm

We Are Sthlm är en gratis festival för ungdomar mellan 13 och 19 år och grundades 2000. Stockholms Kulturfestival startade 2006 och äger rum samtidigt som We Are Sthlm. 2019 hade festivalerna tillsammans 1,2 miljoner besök. De planeras och genomförs av evenemangsavdelningen på Stockholms stads kulturförvaltning.