Stockholm är Sveriges tredje miljöbästa kommun

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholm ligger långt framme i miljöarbetet och stockholmarna gör mycket för att bidra i det. När Aktuell Hållbarhets kartlagt svenska kommuners miljöarbete knep Stockholms stad i år bronsplatsen. Dessutom räknas Stockholms stad som den miljöbästa kommunen i kategorin storstad.

2018 var senaste gången Stockholm intog en pallplats i rankingen, nu delas prispallen med Helsingborg som tog förstaplats och Gävle som tog andraplats.

– Jag är mycket stolt över att Stockholms hållbarhetsarbete hamnar i topp i år. Stadens arbete med miljö- och klimat är brett då fokus ligger på att minska vår klimatpåverkan rejält samtidigt som vi satsar på minskad kemikalieanvändning, renare vatten och luft, biologisk mångfald och mycket mer. För att få saker att hända krävs att miljö- och klimatarbetet genomsyrar stadens alla verksamheter, vilket vi i Stockholm satt som högsta prioritet, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

 Det är fantastiskt roligt att stadens miljöarbete uppmärksammas på detta sätt. Stockholm växer och vi ska vara en hållbar och attraktiv storstad för framtiden. Det krävs ett målmedvetet arbete för att nå våra ambitiösa miljömål och medarbetarnas kunskap och engagemang är helt avgörande. Samarbetet med Stockholms näringsliv, universitet och högskolor spelar också en viktig roll, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.

Aktuell Hållbarhets kartläggning består av en enkät som skickas ut till alla landets kommuner. Kartläggningen gjordes för tolfte året i rad.

Bland annat har man ställt frågor om hur kommunen arbetar med klimatsmart mat, kommunens arbete med Agenda 2030 och hur man arbetar med klimatanpassningsfrågor.

Ny webbplats ska hjälpa dig att leva mer hållbart

Många stockholmare gör redan hållbara val, men många av oss kan också göra mer. Genom att ta små steg mot att leva mer hållbart kan du göra stor skillnad. Ta ett i taget, eller många på en gång.

På webbplatsen Leva hållbart kan du få tips på hur du med små medel bidra till ett mer hållbart Stockholm.