Stadens upphandling ska ge fler feriejobb

Publicerad:

Stockholm stad har som mål att erbjuda 9 000 feriejobb till ungdomar mellan 16-18 år. I år minskar antalet feriejobb under sommaren med nästan hälften på grund av coronapandemin, eftersom inga jobb erbjuds inom äldreomsorg, LSS-boenden eller förskolor. Därför har stadens krisledningsnämnd beslutat att göra en upphandling för att kunna erbjuda sommarjobb inom andra områden.

Upphandlingen förväntas tillföra mellan 1 200 – 1 500 ytterligare jobb hos externa arbetsgivare.

Arbetsmarknadsnämnden ska säkerställa att

  • alla initiativ och idéer tas tillvara och prövas mot stadens behov
  • det blir en bredd av leverantörer
  • jobben är likvärdiga
  • jobb i ytterstaden prioriteras
  • alla arbetsplatser är säkra
  • det finns kapacitet att handleda på arbetsplatsen.

De som sökt feriejobb kommer att få svar senast den 31 maj.