Staden får fullt ansvar för krogtillsynen

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad, tillsammans med landets övriga kommuner, tar från och med den 1 juli över hela ansvaret för att krogar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslut om stängning fattas från och med den 1 juli inte längre av en smittskyddsläkare, utan av kommunerna själva.

I Stockholms stad är det miljöförvaltningen som ansvarar för krogtillsynen. Om miljöförvaltningens inspektörer upptäcker stora brister anmäls de idag till Smittskydd Stockholm, en del av Region Stockholm, som fattar beslut om stängning. Från 1 juli är det alltså Stockholms stad själv som fattar sådana beslut.

Regeringen avsätter i förslaget 75 miljoner kronor till kommunerna för att sköta tillsynen.