Ny webb om att leva hållbart

Publicerad:

Uppdaterad:

Genom att ta små steg mot att leva mer hållbart kan du göra stor skillnad. På den nya webbplatsen Leva hållbart har vi samlat kunskap, inspiration och tips.

Du gör redan säkert många hållbara val, men tillsammans kan vi göra mer. Stockholm ligger långt framme i miljöarbetet, och som stockholmare gör du mycket för att bidra i det.

Vår ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil. På den nya webbplatsen hållbart.stockholm får du tips och information om hur du kan leva hållbart i Stockholm.

Du kan bland annat läsa om hur du gör ditt hem till en mer hälsosam plats samt vad du bör tänka på vid konsumtion och återvinning. Du får också veta mer om vad Stockholms stad gör och hur vi arbetar med social hållbarhet samt klimat och miljö.

Det här gör Stockholms stad

Vi arbetar aktivt för att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ligger långt framme i arbetet med hållbar utveckling. Staden har därmed goda förutsättningar att nå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030, men det finns utmaningar.

En ökande befolkning ökar behoven av bostäder, service och transporter. Trygghet, att säkra den biologiska mångfalden och jämlik tillgång till stadens verksamheter är också frågor som behöver hanteras i en stad som växer i snabb takt.

Miljöprogram och klimathandlingsplan

Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan.