Krisledningsnämnden – beslut fattade 20 maj

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads krisledningsnämnd har fattat två beslut: daglig verksamhet enligt LSS kan öppnas successivt samt tillfällig möjlighet att spara ledsagartid.

Daglig verksamhet enligt LSS öppnas successivt

Daglig verksamhet enligt LSS kan öppnas successivt från och med 1 juni 2020. Det samma gäller daglig verksamhet hos privata utförare. Beslutet gäller daglig verksamhet för upp till 15 personer som inte tillhör riskgrupp. För andra dagliga verksamheter fortsätter socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna att verka för alternativa utformningar.

Tillfällig möjlighet att spara ledsagartid

Beslutet ger brukare möjlighet att spara beviljade ledsagartimmar upp till sex månader. Beslutet gäller timmar som beviljats från och med 1 mars 2020, och som beviljas till och med 30 juni 2020. Motsvarande ska gälla omkostnadsersättning.

Bakgrund till besluten

Daglig verksamhet enligt LSS öppnas successivt

Den 8 april 2020 beslutade krisledningsnämnden att dagliga verksamheter skulle stängas. Enligt underlag från LSS-hälsan råder nu en positiv trend gällande minskat antal smittade samtidigt som antalet misstänkta fall sjunker. LSS-hälsan konstaterar även att det finns brukare som far illa av att inte få gå till sin ordinarie dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet i mindre skala för symtomfria personer som inte tillhör riskgrupp bör därför öppnas successivt utifrån Smittskydd Stockholms rekommendationer. Det är fortsatt viktigt med kontroll av handhygien och att hålla avstånd. Enskilda personers möjligheter att delta ska bedömas individuellt. Om alternativa utformningar inte kan genomföras ska deltagarna även fortsatt få alternativa och kompletterande insatser utifrån sina behov och önskemål.

Tillfällig möjlighet att spara ledsagartid

Ledsagning är till för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter och sociala aktiviteter. Enligt riktlinjer om ledsagning och ledsagarservice kan den enskilde i vanliga fall disponera beviljade timmar över en tremånadersperiod. Till följd av den rådande situationen med covid-19 är det många brukare som inte kan utnyttja beviljad ledsagning, därför behöver möjligheten att spara beviljad ledsagartid tillfälligt utökas från nuvarande tre månader till sex månader.

Vid frågor

Vi har samlat information om coronaviruset för dig som är privat utförare inom socialtjänst och LSS. Informationen riktar sig framförallt till dig som är chef eller har en samordnande funktion.

Om du som får LSS-insatser från staden har frågor, kontakta din stadsdelsförvaltning eller Kontaktcenter Funktionsnedsättning på telefon Telefon08-508 11 508  eller via mejl till E-postkc.funktionsnedsattning@stockholm.se.