Inget firande på studentflak

Publicerad:

Uppdaterad:

Det blir en annorlunda student i år. Stockholms stads gymnasieskolor planerar avslutningar utifrån Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och Transportstyrelsen tillåter inte studentflak.

Transportstyrelsen tillåter inte studentflak i år. Det är i linje med vad Folkhälsomyndigheten tidigare aviserat och i linje med hur Stockholms stads gymnasieskolor planerar för firandet.

– Studentflaken och andra olika sätt att ta sig runt i stan är inte skolans ansvar och inget som vi arrangerar. Men det här är ytterligare ett exempel på hur våra studenter kommer att få fira på ett annorlunda sätt i år. Gymnasieskolorna planerar för utspring och firande på olika sätt för firas ska studenterna, men det måste göras på sådant sätt att vi inte riskerar att bidra till smittspridning, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör.

Annorlunda avslutning i stadens skolor

Skolavslutningar och studentavslutningar i Stockholms stads skolor genomförs i år utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Varje skola planerar, organiserar och utformar utifrån sina förutsättningar. Skolorna meddelar sina elever och vårdnadshavare om vilken tidpunkt och vilka riktlinjer som gäller.

Om du är elev eller har ett barn som är elev på en fristående skola, vänder du dig till skolan om planering och genomförande av skolavslutning och studentavslutning.