Covid-19: Stadens lägesbild 20 maj

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens centrala krisledning aktiverades i mars. Lägesbilden beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

Fokus för stadens arbete under den pågående pandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Covid-19: Stockholms stads lägesbild 18–20 maj (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Fortsatt stabilt läge i Stockholms stad

Det generella läget inom fack- och stadsdelsförvaltningarna är fortsatt stabilt. För första gången sedan första lägesmätningen är det inte någon förvaltning som flaggar för kritiskt läge, även om det kan vara fortsatt ansträngt på vissa håll. De allra flesta rapporterar dock att de klarar av att bemanna verksamheten och upprätthålla samtliga funktioner.

Antalet smittade i äldreomsorgen fortsätter att minska

Läget i stadens vård- och omsorgsboenden fortsätter att förbättras. 40 av 88 vård- och omsorgsboenden. Det är tio färre än förra veckan. Även antalet hemtjänstutförare med bekräftade fall fortsätter att minska. 29 av 89 utförare har bekräftade fall, fyra färre än förra veckan.

Tillgång till skyddsmateriel

Sedan i mars har staden arbetat intensivt med säkerställa tillgången till skyddsmaterial. Läget har stabiliserats med ett tryggt inflöde av de flesta produkter. Flera förvaltningar uppger att materialtillgången möter verksamheternas behov. Fokus för arbetet är nu att säkra leveranser på längre sikt.

Bemanning inom vård- och omsorgsboenden

Stadsdelsförvaltningarna beskriver ett förbättrat läge när det gäller bemanning. På vissa håll är det fortsatt ansträngt att bemanna med sjuksköterskor.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen har ansvaret för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.