Covid-19: Stadens lägesbild 13 maj

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads centrala krisledning är aktiverad sedan i mars. Lägesbilden beskriver situationen i staden just nu, bland annat när det gäller det ekonomiska läget, statistik över bekräftad smitta, materialtillgång och bemanning.

Fokus för stadens arbete under den pågående pandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är också att ha beredskap för uthållighet och en eskalerande situation.

Covid-19: Stockholms stads lägesbild 13 maj (pdf, 241 kB, nytt fönster)

Det ekonomiska läget

Det ekonomiska läget i Sverige är allvarligare än förväntat. Ökningen av arbetslösa har gått snabbare i Stockholm jämfört landet i stort. I Stockholm är tjänstesektorn den näringsgren som är värst drabbad.

Antalet smittade i äldreomsorgen minskar

Läget i stadens vård- och omsorgsboenden är lite bättre än förra veckan. Till exempel är det nu 50 av 88 vård- och omsorgsboenden, åtta färre än förra veckan, som har bekräftade fall av covid-19.

Tillgången på skyddsmateriel

Sedan i mars har staden arbetat intensivt med säkerställa tillgången till skyddsmaterial. I krisens inledande skede handlade det om att lösa materialfrågan på kort sikt. Nu har läget stabiliserats med ett tryggt inflöde av de flesta produkter, och fokus har skiftat till att säkra leveranser på längre sikt.

Bemanning inom vård- och omsorgsboenden

Stadsdelsförvaltningarna beskriver ett något bättre läge när det gäller bemanning. Dock är det på vissa håll ett fortsatt ansträngt läge när det arbetet med att bemanna med sjuksköterskor. Centrala initiativ för att anställa nyutbildade undersköterskor, men också personal som kan avlasta verksamheterna med enklare arbetsuppgifter, kompletterar den rekrytering som görs i stadsdelarna.

Stadens krisberedskap

Den centrala krisledningen har ansvaret för att leda och samordna stadens samlade krishantering, bland annat genom att ange en central inriktning och att prioritera fördelning av resurser. Den centrala krisledningsorganisationen leds av stadsdirektören.