Stödpaket till det fria kulturlivet

Publicerad:

Uppdaterad:

Det fria kulturlivet i Stockholms stad har drabbats hårt av coronapandemin. Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Kulturnämnden har nu fattat beslut om ett stödpaket till det fria kulturlivet.

Stödpaketet omfattar tre insatser:

  • inga krav på återbetalning av beviljade stöd för 2020
  • ett tillfälligt stöd för intäktsbortfall
  • riktade lotsningsinsatser för verksamheter som drabbats av kännbara intäktsbortfall.

Inga krav på återbetalning av beviljade stöd

Kulturförvaltningen kommer inte att ställa krav på återbetalning av beviljade stöd för verksamheter som inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter på grund av coronapandemin. Villkoret gäller för år 2020.
Beviljade stöd för 2020 ska redovisas som vanligt enligt ordinarie redovisningskrav.

Tillfälligt stöd för intäktsbortfall

Av kulturstödets budget 2020 prioriteras 20 miljoner kronor till ett tillfälligt stöd för intäktsbortfall. Syftet är att mildra negativa effekter på Stockholms kulturliv på både kort och lång sikt.

Stödet är möjligt att söka för kulturaktörer som har beviljats kulturstöd för 2019 eller 2020. Stödet avser kompensation för förlorade publik- och lokalintäkter till följd av coronapandemin.

Riktade lotsningsinsatser

Kulturlotsen kan ge guidning, rådgivning och coachning till kulturverksamheter som har drabbats av kännbara intäktsbortfall. Insatserna omfattar bland annat guidning till befintliga statliga, regionala och kommunala åtgärdspaket samt rådgivning i lokalfrågor. Kulturlotsen kan också fungera som rådgivare till fastighetsägare som har hyresgäster från kulturlivet.