Smitta vid äldreboenden inom Stockholms stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Det finns konstaterade eller misstänkta fall av covid-19 vid stadens äldreboenden. Vid smitta vid ett boende informeras anhöriga till den sjuka och åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning.

Som rapporterats i media  finns inom Stockholms stads äldreboenden konstaterade eller misstänkta fall av covid-19. I de fall där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns för att vårda den sjuka och för att förhindra smittspridning. Det råder fortsatt besöksförbud vid stadens äldreboenden.

Boendet informerar anhöriga till den som är sjuk eller misstänks smittad. Du som är orolig för din anhörig som bor vid något av stadens boenden vänder dig direkt till boendet.

Tillgången till skyddsmaterial är av största vikt för att boende och medarbetare inom stadens äldreboenden ska vara trygga och säkra. Materialtillgången i staden är, i likhet med sjukvårdens, ansträngd. Stor kraft läggs därför på att säkra tillgången på kort och lång sikt. Staden har en central funktion för att distribuera skyddsmaterial. Boenden med misstänkt eller konstaterad smitta är prioriterade för leveranser.